Prof. Dr. Güler ARAS

CFGS
Kurucu Direktör

Güler Aras, Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi kurucu direktörlüğünü yürütmekte ve Finans Anabilim Dalında profesör olarak görev yapmaktadır. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri`nde çeşitli üniversitelere misafir profesör ve araştırmacı olarak davet edilen Profesör Aras, Georgetown Üniversitesi McDonough School of Business’de misafir profesör olarak bulunmuştur.

Finans, kurumsal yönetim, kurumsal sürdürülebilirlik ve entegre raporlama konularında akademi ve iş dünyasında önemli çalışmalara öncülük eden Aras aynı zamanda bir sivil toplum lideridir. Kurucu başkanlığını yaptığı Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) ile global bir girişime öncülük eden Prof. Aras Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı’nın Danışma Kurulu olan Entegre Raporlama Konseyi (Integrated Reporting and Connectivity Council - IRCC) üyeliğine seçilmiştir. 

Profesör Aras’ın 25`in üzerinde uluslararası kitap, çok sayıda makale ve tebliğ olmak üzere 300’den fazla eseri ve çeşitli ödülleri ile ulusal ve uluslararası tamamlanmış çok sayıda projesi bulunmakta, disiplinlerarası bir yaklaşımla, akademik ve bilimsel araştırmaları ile iş dünyası ve toplumsal sorunlara çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Aras, mevcut görevlerinin yanı sıra  çeşitli kamu kurumlarının çalışma ve strateji komisyonları danışma kurullları ve Kalkınma Planları Hazırlık İhtisas Komisyonları gibi komisyonlarında aktif olarak görev almıştır. Profesör Aras, aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve çeşitli kurmlarda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. 

Türkiye’de Sürdürülebilirlik ekolünün öncüsü olan, toplumsal ve kurumsal zorluklar için sürdürülebilir çözümler geliştirebilecek yeni nesil akademisyenler ve iş liderlerinin yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayan Profesör Aras, 2020 yılında Türkiye'ye cesaret veren kadınlar listesinde yer almıştır