Funda UYAR GENECİ

Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanı

Funda UYAR GENECİ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1999 yılında mezun olup, ardından Warwick Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar bölümünde Uluslararası Politik Ekonomi üzerine yüksek lisans programını tamamlamıştır.

2001’de Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman yardımcısı olarak başladığı görevini, 2016-2022 döneminde Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkan Yardımcısı, 2022 Haziran’dan itibaren ise Daire Başkanı olarak sürdürmektedir.

Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, yatırım ortaklıkları, menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri ve saklama kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet ilke ve esaslarını düzenlemek ve izlemek ile sorumludur.