Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu

Ludens İleri Finansal Hizmetler Danışmanlık
Kurucu Ortak

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1995 yılı mezunudur. Kısa bir dönem İnterbank A.Ş.’de yatırım danışmanlığı yapmıştır. Daha sonra Türk Henkel A.Ş.’de finansal analist olarak çalışmıştır. 2006 yılında “Değişkenlik Modelleri ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda Değişkenlik Modellerinin Kesitsel Olarak İrdelenmesi” başlıklı doktora tezi ile “doktor” unvanını kazanmış ve İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın düzenlediği doktora yarışmasında ilk beş tez arasına girerek ödül almıştır. 

Halen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı’nda Profesör olarak tam-zamanlı öğretim üyeliğine devam etmektedir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde finansal yönetim, işletme finansına giriş, menkul değer ve portföy yönetimi, şirket değerleme, mühendislik ekonomisi konularında dersler vermektedir. Bunun yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği’nde, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu’nda (SPL), Kamu Gözetim Kurumu’nda ve finansal kuruluşlarda eğitimler yürütmektedir. Bunun yanı sıra, farklı sektörlerden sanayii kuruluşlarına finansal danışmanlık yapmakta, şirket değerleme raporları hazırlamaktadır. Bir dönem İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği yapan Eren Sarıoğlu, halen İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (SERPAM) genel sekreterliğini yürütmektedir ve İşletme Fakültesi Dergisi’nin editörlerindendir.  

Ayrıca Tübitak projelerinde danışman olarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hibe programlarında hakem olarak görev almaktadır. “Risk modelleme, portföy yönetimi, varlık değerleme” konularında çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Bununla birlikte Sermaye Piyasası Lisanslama sınavlarına yönelik SPL tarafından hazırlanan kitaplarda bölüm yazarlığı ve editörlük yapmaktadır. Serra Eren Sarıoğlu’nun portföy yönetimi ve risk konusunda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve bir kitabı bulunmaktadır: “Portföy Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Dijital Varlık Yönetimi ve Robo Danışmanlık” 

Serra Eren Sarıoğlu İTÜ Arıteknokent’te faaliyet göstermekte olan Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin kurucularındandır. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Teknokenti’nde kurulan Ludens, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için karar destek sistemleri geliştiren bir WealthTech kuruluşudur. Ludens ilk ürünü “emeklilik ve yatırım fonlarının rating”ini yapan Ludens Fon Rating ile, SPK’dan yetki belgesi alan ilk kuruluş olmuştur.

Ludens’in ikinci ürünü Ludens Roboadvisory, İTÜ Teknokent’in önkuluçka programı Çekirdek’in düzenlediği Big Bang 2019 etkinliğinde ilk 20 girişim içinde seçilerek yatırımcılara tanıtılmış ve çeşitli kurumlardan ödüller almıştır. 

Ludens bir alt markası olan İYİ GELİR ile robodanışmanlık hizmeti vermekte ve yatırım ve emeklilik fonları konusunda çeşitli mecralarda faydalı içerikler üretmektedir.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin danışmanlığını yapmakta olan Serra Eren Sarıoğlu, Bireysel Emeklilik Sistemi ve fon performansları hakkında farklı mecralarda (finansgundem.com, Akıllı Yaşam vb.) kamuyu bilgilendirici makaleler yazmaktadır. Ayrıca 2016 yılından bu yana TKYD ile periyodik olarak (yılda iki defa) “Emeklilik Yatırım Fonları Performans Raporu”nu yayınlamaktadır. Bu rapor, konuyla ilgili ülkemizdeki tek rapor olma özelliğine sahiptir. 

 

İletişim Bilgileri:

Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu

E-posta: serraeren@istanbul.edu.tr

   ses@ludens.com.tr