Prof. Dr. Ali Hakan Kara

Bilkent Üniversitesi
Profesör

Lise eğitimini Ankara Fen Lisesi, lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde yapan Hakan Kara, yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde, doktorasını New York Üniversitesi iktisat bölümünde tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) ekonomist ve yönetici görevlerinde bulunduktan sonra 2008-2012 yılları arasında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü, 2012-2019 döneminde Başekonomist olarak görev yaptı. Bu dönemde Türkiye’de para politikası ve makro ihtiyati politikaların analiz, tasarım ve uygulaması ile bu politikaların iletişiminde ve karar süreçlerinin kurumsallaşmasında önemli rol oynadı.

New York Üniversitesi (ABD), Corvinus Üniversitesi (Macaristan) ve ODTÜ’de dersler veren Kara, çok sayıda akademik konferans, panel ve uluslararası konferansa davetli konuşmacı olarak katıldı. Ulusal/uluslararası dergilerde ve kitaplarda Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine birçok eseri yayımlandı. Eserlerine akademik yayınlarda 4000 atıf yapıldı. Türkiye ekonomisine dair analizler paylaştığı sosyal medya hesabı üç sene içinde yarım milyon takipçiye ulaştı.

Dr. Kara International Journal of Central Banking yönetim komitesi üyeliği, Central Bank Review dergisi editörlüğü, ODTÜ Parlar Vakfı Mütevelli heyeti üyeliği yaptı. 2020 yılından bu yana Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde Merkez Bankacılığı ve Finansal Piyasalar alanında profesör olarak görev yapmakta ve parasal iktisat, Türkiye ekonomisi, finansal piyasalar ve uluslararası iktisat üzerine dersler vermektedir. Aynı zamanda IMF ve Dünya Bankası’nın uzman havuzunda da yer alan Prof. Kara, uluslararası kuruluşlara teknik destek sağlamaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.