Prof. Dr. Serra Eren SARIOĞLU

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı öğretim üyelerindendir.
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde menkul değer ve portföy yönetimi, şirket değerleme, mühendislik ekonomisi konularında dersler vermektedir. Bunun yanı sıra finansal kuruluşlarda eğitimler yürütmektedir.

Bir dönem İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği yapan Eren Sarıoğlu, halen İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (SERPAM) genel sekreterliğini yürütmektedir. İşletme Fakültesi Dergisi’nin editörlerindendir. Risk modelleme, portföy yönetimi, varlık değerleme konularında çok sayıda çalışması olan Sarıoğlu’nun robo danışmanlık konusunda “Portföy Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Portföy Yönetimi ve Robo Danışmanlık” adlı bir kitabı da bulunmaktadır.